วัดคาทอลิคพระหฤทัยศรีราชา

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: 11/2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์: 0-3831-2823