วัดบางละมุง

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระอธิการเจริญ นาถทินโน ถนนสุขุมวิท จังหวัดชลบุรี
โทรศัพท์: 0-3824-1368