วัดหน้าสตน

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระภิกษุแสง เขมังกโร หมู่ 2 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์: 0-7538-9346