โรงเรียน บ้านทวดทอง

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: หมู่ 2 ซอยทวดทอง 3 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์: 0-7535-7678-9
โทรสาร: 0-7534-2026
อีเมล: bantuadtong@hotmail.com
เว็บไซต์: www.bantuadtong.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล สอนระดับชั้น อนุบาล ถึง ประถมศึกษา 6 ...