โรงเรียน ศรีรัตนวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 135 หมู่ 2 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร 9 ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 33240
โทรศัพท์: 0-4567-7094
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล ระดับชั้นม.1-ม.6