โรงเรียน ผดุงนารี

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 143 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
โทรศัพท์: 0-4371-1075
โทรสาร: 0-4371-3057
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00