โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)

หมวดหมู่ : โรงเรียน

โทรศัพท์: 0-4544-1175
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-16:30