โรงเรียน เทศบาล 4

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 23 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์: 0-4251-2053
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ป.6 / เป็นโรงเรียนของรัฐบาล ...