โรงเรียน มหาไถ่ศึกษาขอนแก่น (หญิง)

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 182/1 ถนนชาตะผดุง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 0-4322-1463
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00