วัดแม่สาย

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: 269 หมู่ 8 ถนนสุขาภิบาล 1 จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5373-1384