วัดสันกลางเหนือ

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: หมู่ 4 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5333-9163