โรงเรียน ประชาวิทย์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 274 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์: 0-5421-7506
โทรสาร: 0-5431-0217
เว็บไซต์: www.yuhua.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ม.6เป็นโรงเรียนเอกชน ...