โรงเรียน มารดาอุปถัมภ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์: 0-5451-1988
โทรสาร: 0-5462-1444
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนเอกชน เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.6 ...