โรงเรียน มารดาอุปถัมภ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 175/2 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
โทรศัพท์: 0-5451-1988
โทรสาร: 0-5462-1444
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00