โรงเรียน พานพสกสวัสดิ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
1225 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์ :
0-5372-2139
อีเมล :
phanpasoksawad@gmail.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-17:00

รายละเอียด

เปิดสอนระดับอนุบาล 1-ป 6 (รัฐบาล)