โรงเรียน พานพสกสวัสดิ์

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 1225 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120
โทรศัพท์: 0-5372-2139
อีเมล: phanpasoksawad@gmail.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-17:00

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับอนุบาล 1-ป 6 (รัฐบาล)