โรงเรียน บ้านสันติคีรี

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 88 หมู่ 1 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110
โทรศัพท์: 0-5376-5250
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนระดับอนุบาล 1-ป 6 (รัฐบาล)