วัดมเหยงค์

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระมหาสมคิด จินตยโส 66 หมู่ 7 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์: 0-3535-9034