โรงเรียน เพชรบุรี อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 6 ถนนหลังศาลากลาง ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์: 0-3242-6105
โทรสาร: 0-3240-1545
เว็บไซต์: www.anubanpetburi.net
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล ระดับชั้นอนุบาล-ป.6