โรงเรียน พัฒนานิคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 192 หมู่ 6 ถนนลพบุรี-วังม่วง ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
โทรศัพท์: 0-3663-9289
โทรสาร: 0-3649-1055
เว็บไซต์: www.ptnk.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

ร.ร.รัฐบาล ม.1-ม.6