โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 6/8 หมู่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0-3425-0948
โทรสาร: 0-3425-0949
เว็บไซต์: www.psc.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:30

สินค้าและบริการ

เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถม 6