วัดหนองปรง

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
8 หมู่ 3 ถนนกท-ปทุม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :
0-2581-6523