วัดหนองปรง

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: 8 หมู่ 3 ถนนกท-ปทุม ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์: 0-2581-6523