โรงเรียน เทคโนโลยีปทุมธานี

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่: 130 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์: 0-2979-6720
โทรสาร: 0-2979-6721
เว็บไซต์: www.p-tech.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00