โรงเรียน สุเหร่าศาลาแดง

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 25 หมู่ 5 ถนนผดุงพันธ์ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กทม 10530
โทรศัพท์: 0-2543-1163
อีเมล: suraosaladeang@hotmail.com
เว็บไซต์: www.bmasmartschool.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาลเปิดสอนระดับอนุบาล-ป.6 ...