มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 48/207 หมู่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์: 0-2549-7920-4
โทรสาร: 0-2577-1023
เว็บไซต์: www.eau.ac.th
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 08:00-16:30