โรงเรียน รัตนโกสินทร์ 9

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: หมู่ 16 การเคหะบางพลี ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0-2315-1040
โทรสาร: 0-2705-1864
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:15-15:30