บริษัท ไทย ซี คอมพิทักษ์กิจ จำกัด

หมวดหมู่ : บริษัทรักษาความปลอดภัย

ที่อยู่: 107 ถนนคลองเรียน 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์: 0-7423-2746
โทรสาร: 0-7422-3818
เวลาทำการ: ทำการทุกวัน เวลา 00:00-24:00

สินค้าและบริการ

บริการชุดรักษาความปลอดภัย