โรงเรียน บ้านหนองชุมแสง

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: หมู่ 1 ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160
โทรศัพท์: 0-5656-3232
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล เปิดสอนระดับอนุบาล-ม.3 ...