โรงเรียน พิบูลธรรมเวทวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: หมู่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทรศัพท์: 0-5666-9200
โทรสาร: 0-5666-9199
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล สอนระดับชั้น มัธยมศึกษา 1-6 ...