โรงเรียน พิบูลธรรมเวทวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่
หมู่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล พิจิตร

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-5666-9200
0-5666-9199
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล สอนระดับชั้น มัธยมศึกษา 1-6...