โรงเรียน พิบูลธรรมเวทวิทยา

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
หมู่ 5 ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
โทรศัพท์ :
0-5666-9200
แฟกซ์ :
0-5666-9199
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล สอนระดับชั้น มัธยมศึกษา 1-6