โรงเรียน สารพัดช่างธนบุรี

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่: ห้องธุรการ อาคารเรียนและปฏิบัติการ 286/1 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กทม 10600
โทรศัพท์: 0-2438-1133
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-20:00