โรงเรียน สายน้ำผึ้ง

หมวดหมู่ : โรงเรียน


ที่อยู่: ศูนย์คอมพิวเตอร์ 186 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม
โทรศัพท์: 0-2258-0130
โทรสาร: 0-2258-3347
เว็บไซต์: www.sainampeung.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:00

สินค้าและบริการ

เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ...