โรงเรียน สันติราษฎร์วิทยาลัย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 332 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม
โทรศัพท์: 0-2354-4986-9
โทรสาร: 0-2354-4991
เว็บไซต์: www.str.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:30-16:30