บริษัท นีสเทิร์น อินดัสทรี จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

ที่อยู่: 129 หมู่ 8 ถนนมิตรภาพ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์: 0-4420-3223-8
โทรสาร: 0-4420-3230
อีเมล: neastern@loxinfo.co.th
เว็บไซต์: www.pitiswat.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

เฟอร์นิเจอร์