โรงเรียน นครขอนแก่น

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 228 หมู่ 2 ถนนมลิวรรณ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 0-4338-2338
โทรสาร: 0-4338-2339
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30