บริษัท พรีเมี่ยมฟู้ดส์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผลไม้และผักอบแห้ง


ที่อยู่: 258 หมู่ 3 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5384-9761
โทรสาร: 0-5386-4244
อีเมล: info@premium-foods.com
เว็บไซต์: www.premium-foods.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

โรงงานอาหาร อบแห้ง ...