วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่: 410 หมู่ 1 ถนนพิษณุโลก-บึงพระ ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์: 0-5533-7551
โทรสาร: 0-5533-7553
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:00
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง