ธนาคารไทยพาณิชย์ จก (มหาชน) สาขาเชียงของ

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 117/11 หมู่ 12 ถนนสายกลาง ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140
โทรศัพท์: 0-5379-1119
โทรสาร: 0-5379-1481
เว็บไซต์: www.scb.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:30

สินค้าและบริการ

ธนาคาร