วัดจุฬามณี

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: 34 หมู่ 7 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250
โทรศัพท์: 0-3571-3031