โรงเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่ :
345 หมู่ 2 ถนนเชียงราย-เวียงชัย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ :
0-5374-2500-1
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-16:30

รายละเอียด

โรงเรียนรัฐบาล สอนระดับชั้น มัธยมศึกษา 1-6