โรงเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยเชียงราย

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 345 หมู่ 2 ถนนเชียงราย-เวียงชัย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5374-2500-1
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-16:30