โรงเรียน สตรีสิริเกศ

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์: 0-4561-2868
โทรสาร: 0-4562-0642
อีเมล: info@ssk.ac.th
เว็บไซต์: www.ssk.ac.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30

สินค้าและบริการ

โรงเรียนรัฐบาล สอนระดับชั้นม.1 - ม.6