สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดหมู่ : องค์การและมูลนิธิสังคมสงเคราะห์

ที่อยู่: ประธานสภา (ประธานกรรมการบริหาร) 257 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม
โทรศัพท์: 0-2354-7524
โทรสาร: 0-2241-5125
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30