สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมวดหมู่ : องค์การและมูลนิธิสังคมสงเคราะห์

ที่อยู่: ประธานสภา (ประธานกรรมการบริหาร) 257 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
โทรศัพท์: 0-2354-7524
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30