โรงเรียน เศรษฐบุตร อนุบาล

หมวดหมู่ : โรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่

ที่อยู่: 1907 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม
โทรศัพท์: 0-2941-1147
โทรสาร: 0-2561-2444
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 07:00-16:30