วัดมาบปลาเค้า

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระสมุห์ณรงค์ชัย เขมวีโร ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์ :
0-3245-2430