วัดมาบปลาเค้า

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระสมุห์ณรงค์ชัย เขมวีโร ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130
โทรศัพท์: 0-3245-2430