โรงเรียน เศรษฐเสถียร

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: 137 ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม 10300
โทรศัพท์: 0-2241-4738
โทรสาร: 0-2241-4455
อีเมล: sethsatian@hotmail.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

อนุบาล-ม.6