สภาทนายความ

หมวดหมู่ : ทนายความ

ที่อยู่: ศูนย์ปรึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีอาญา 24 ชม 7/89 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม 10200
โทรศัพท์: 0-2282-9906
เว็บไซต์: www.lawsociety.or.th
เวลาทำการ: จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-16:30

สินค้าและบริการ

บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย