สภาทนายความ

หมวดหมู่ : ทนายความ

ที่อยู่ :
ศูนย์ปรึกษาให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาในคดีอาญา 24 ชม 7/89 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม 10200
โทรศัพท์ :
0-2282-9906
เว็บไซต์ :
www.lawsociety.or.th
เวลาทำการ :
จันทร์-เสาร์ เวลา 08:30-16:30

รายละเอียด

บริการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย