วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
79 หมู่ 5 ซอยวัดโบสถ์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :
0-2581-6560
แฟกซ์ :
0-2975-6426
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00

รายละเอียด

เปิดปวช.และปวส. สาขาช่างยนต์, กล, เชื่อม, อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า,บริหาร