วัดสุทธาวาส (ใหม่ตาสุต)

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่ :
พระราศรี เขมาสโย 413 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 24 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม 10600
โทรศัพท์ :
0-2476-7779