วัดสุทธาวาส (ใหม่ตาสุต)

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: 413 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 24 แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กทม 10600
โทรศัพท์: 0-2468-7073