วัดเทวสุนทร

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: พระครูคุณสารโสภณ 1 หมู่ 19 ถนนวิภาวดี รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900
โทรศัพท์: 0-2589-4840