วัดตรีทศเทพวรวิหาร

หมวดหมู่ : วัด

ที่อยู่: สามเณรอรุณ เฮี่ยงฮม 167 ถนนประชาธิปไตย แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม 10200
โทรศัพท์: 0-2629-0617