บริษัท ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟู้ด จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ : ผู้จำหน่ายและขายปลีกอาหารทะเล

ที่อยู่: 55/2 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท์: 0-3482-2700-3
โทรสาร: 0-3482-2945
เว็บไซต์: www.asianseafoods.net
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-17:30