ธนาคารกรุงไทย จก (มหาชน) สาขารังสิต

หมวดหมู่ : ธนาคาร

ที่อยู่: 511 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์: 0-2567-1001-5
โทรสาร: 0-2531-3450
เว็บไซต์: www.ktb.co.th